Damco Hem Produktinformation Samarbetspartners Underlag FAQ Kontakt
Gränslöst Tullager
FAQ
Innebär det mycket arbete för oss som kund?  
Måste man fysiskt hålla isär förtullade och oförtullade varor på vårt lager?  
Hur gör man med gods som skall återexporteras ut ur EU?
 
FAQ

FRÅGA: Innebär det mycket arbete för oss som kund?
SVAR: Nej, som kund kan man fortsätta att arbeta på ungefär samma sätt som tidigare.

FRÅGA: Måste man fysiskt hålla isär förtullade och oförtullade varor på vårt lager?
SVAR:Nej, det finns inga krav på att hålla isär förtullat och oförtullat gods. Huvudsaken är att man har rätt antal oförtullade varor i lager. Damco håller reda på om godset är förtullat eller oförtullat och arbetar med principen first in first out.

FRÅGA: Hur gör man med gods som skall återexporteras ut ur EU?
SVAR: Eftersom godset varit på tullager så har det i princip aldrig varit införtullat i Sverige vilket innebär att man transiterar godset ut ur EU och man behöver inte betala svensk Tull och Moms på dessa varor.

FRÅGA: Hur kan min likviditet förbättras?
SVAR: Genom att man betalar Tull och Moms först när varan är såld till slutkund så binder man inte upp detta kapital när varan ligger i lager. Har man dessutom kunder utanför EU så betalar man ingen Tull och Moms på dessa varor.

FRÅGA: Är det besvärligt att hantera detta administrativt för oss?
SVAR: Nej, Damco sköter hela administrationen och ni kan arbeta på som tidigare Det enda ni behöver göra som kund är att betala tull och momsfakturor till Tullverket precis som idag.

FRÅGA: Hur får Damco informationen?
SVAR: Genom daglig automatisk filöverföring från erat affärssystem i form av flatfile.

FRÅGA: Måste vi göra stora anpassningar i vårt affärssystem?
SVAR: Nej, det finns färdiga moduler till flera vanliga affärssystem som är klara att integrera. Vi har ett samarbete med EVRY som har dessa färdiga lösningar.

 FRÅGA: Får man verkligen göra på det här viset och senarelägga betalning till staten av Tull och Moms?
SVAR: Ja, det är fullt möjligt. tack vare Damcos tillstånd och administrativa upplägg så kan man som kund till Damco använda sig av våra tjänster och betala Tull och Moms först när varan är såld. Det enda ni som kund behöver göra är att ansöka om Tillstånd för tullager, vilket vi på Damco är behjälpliga med, och överföra/ta emot nödvändig information i ett givet filformat.

FRÅGA: Hur mycket pengar kan jag spara och frigöra i likvida medel?
SVAR: Det beror på hur stort varuvärde ni har i lager, vilken lageromsättningshastighet ni har, om era varor är belagda med Tull och om ni har export till land utanför EU.

FRÅGA: Vad händer om godset kommer till Sverige med någon annan än Damco?
SVAR: Vi på Damco har inget krav att leveranserna skall komma i våra trafiker, Gränslöst Tullager är en neutral produkt som inte är direkt sammankopplad till våra övriga produkter.

Vill du veta mer om tull/moms,
besök www.tullverket.se


 

   
 

Gränslöst Tullager®
 
Hem
Produktinformation
Samarbetspartners
Underlag
FAQ
Några röster om...
Kontakt
Miljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy
Rehabiliteringspolicy
Socialt ansvar policy
Mångfaldspolicy
ISO 14001 certifikat
OHSAS18001 certifikat
SA8000 certifikat
In english
Lager och Distribution Damcos övriga tjänster
   
Hem Airfreight
Produktblad Green Logistics
In english Ocean Freight
  Supply Chain Development
  Supply Chain Management
  Value Added Services
  Läs mer på damco.com eller kontakta oss
AEO logga IATA
IATA
 
 
En del av A.P. Moller - Maersk Gruppen


Disclaimer Privacy policy Terms of use
© 2010 Damco Sweden AB